naZavody.cz
  • Všechny závody
  • Pro organizátory
  • Pro závodníky
  • Blog
  • Kontakt

Dotazník mezi závodníky 2021

11. 04. 2022

V listopadu 2021 jsme mezi závodníky udělali průzkum, abychom se o nich a jejich chování dozvěděli více. Některé otázky byly podobné jako v loňském dotazníku a zařadili jsme je schválně, abychom mohli sledovat trend. Dotazník jsme také doplnili o nové otázky.

Pojďme se nyní podívat na výsledky.

Dotazníku se zúčastnilo přibližně 2x více respondentů než v roce 2020: Celkem 509. Mužů bylo 372 a žen 137. Věkový průměr byl 39 let. Nejsilnější skupina byla 40 - 49 let (177 dotázaných).

V roce 2021 nejvíce závodníků absolvovalo celkem 4 - 6 závodů. Obecně lze říci, že pokud někdo závodí, rozhodně nezůstane u jednoho závodu a celkem 106 dotázaných dokonce závodní více než 15x za rok.

Online registrovaným závodníkům nejvíce vadí, když netuší, jestli organizátor eviduje jejich platbu nebo nejasnost platebních údajů. Také zdlouhavé formuláře, případně neustálé vyplňování stejných údajů je pro závodníka nepříjemné. Nutnost přihlašovat se do registračního systému uzavírá 20% hranici.

Drtivá většina (97 % závodníků) využívá online registrace. Z toho 63,5 % vždy a 33,8 %, jen když vědí, že se určitě zúčastní závodu. Pouze jeden závodník z průzkumu se výhradně registruje na místě.

Důvody k online registraci jsou tyto: 65 % se registruje, protože může platit dopředu a levněji, 53 % závodníků šetří práci sobě a organizátorovi a 53 % si závody plánuje.

Co se týče plateb, tak 84 % oslovených platí startovné dopředu, protože je to pro ně pohodlné a mají místo na startu (47 %) a 37 %, protože mají levnější registrace. Pouze 12 % z dotázaných čeká na počasí nebo trénink a tedy se rozhodují na poslední chvíli. Jen 19 závodníků platí na místě a online registrací si šetří “papírování” v den závodu.

Na otázku jaké typy plateb by závodnici využili, jsme dostali velmi zajímavou odpověď. 72 % závodníků by platilo kartou okamžitě po registraci, 24 % kartou později, 23 % převodem, 18 % hotovostí na místě a 18 % kartou na místě. Zde je vidět mírný nárůst v zájmu platit kartou proti minulému roku.

Potřebovali závodníci něco změnit v registraci později? Chtěli jsme vědět, jak moc organizátora zatíží úpravy registrací. Dozvěděli jsme se, že 49 % závodníků nikdy úpravu nepotřebovalo, 29 % potřebovalo drobnou úpravu nebo opravit překlep, kterého si většinou všimli brzo a 22 % měnilo registraci na někoho jiného, např. z důvodu neúčasti nebo nemoci.

Celkem 36 % závodníků v uplynulé sezóně kontaktovalo organizátora z důvodu úpravy registrace. 31 % v průběhu sezony potřebovali zrušit registraci a 30 % respondentům chyběla nějaká informace o závodě.

Oproti dotazníku v roce 2020 jsme přidali novou otázku: Kolik by byli závodnici ochotni platit za startovné na závodě, jsou jsou/nejsou dárky a medaile a je/není jídlo v ceně. I když se cena závodu nedá přesně porovnat, protože záleží na velikosti závodu, místě, a spousty jiných faktorů, snažili jsme se vyvrátit hypotézu, že cena závodu 50 Kč je dnešní době moc málo a organizátor může nabídnout dražší a kvalitnější závod.

  • Za závod bez “dárku” a jídla by do 200 Kč zaplatilo 35 % závodníků a do 500 Kč 81 % závodníků.
  • Za závod s dárky, ale bez jídla by od 200 Kč do 500 Kč zaplatilo 48 % a od 500 Kč do 750 Kč by bylo ochotno zaplatit 26% závodníků.
  • Startovné v závodě, kde by byly jak “dárky” a jídlo by 23 % dotázaných bylo ochotno zaplatit 200 Kč - 500 Kč, 37% 500 - 750 Kč a do 1000 Kč by byla adekvátní cena pro 18 % závodníků.

Na tuto sérii otázek o cenách jsme dostali mnoho zpětné vazby od závodníků ve volném dotazníkovém poli na konci formuláře. Správě poznamenali, že hodně záleží na velikosti, prestiži, místě závodu a dalších parametrech a adekvátní cena jednotlivý závodů se mezi sebou porovnává velmi těžko.

Novou otázkou byla i anonymita, pod kterou by závodníci chtěli být ve startovní listině. 58 % dotázaným nevadí, že jejich jméno příjmení a rok narození, jsou plně dostupné na internetu. 38 % chce být veřejně spojováno se svými výkony. Jen 3 % závodníků by chtělo mít na startovní listině a výsledcích pouze iniciály. A pouze 2 dotázaní by uvítali být kompletně v anonymitě.

Na závěr informace o závodnících: 70 % z nich byli běžci, 38 % byli MTB cyklisté, 28 % triatlonisté, 21 % silniční cyklisté, 12 % běžkaři, 5 % závodníků se věnovalo atletice a plavání pouze 4,7 %. V jiných sportech závodilo 9,4 % dotázaných závodníků.

Pro přehlednost ještě jednotlivé otázky s odpověďmi v grafech:

Věk respondentů

V jakých sportech závodíte?

Kolik závodů absolvujete za rok?

Jaké závody preferujete?

Podle čeho si vybíráte závod?

Využíváte online registrace?

Co je důvodem k využití online registrace?

Jak využíváte online registrace?

Vytvoření účtu pro online registrace

Jak byste preferovali být uvedeni na veřejné startovní nebo výsledkové listině

Co vám na online registracích vadí:

Využíváte možnost platby předem?

Jaké způsoby plateb byste využili?

Cena závodu bez dárku, medaile a jídla

Cena závodu s dárkem nebo medaile ale bez jídla

Cena závodu s dárkem, medailí a jídlem

Cena závodu s dárkem medailí a jídlem

Stává se vám, že potřebujete změnit údaje na už odeslané registraci?

Kontaktoval(a) jste organizátora z nějakého důvodu?

Průzkum jsme nedělali na úplně reprezentativním vzorku závodníků, protože respondenty jsme našli na sportovně zaměřených skupinách na Facebooku. Na této skupině jsme ověřili, že online registrace na závody a platby kartou berou jako běžnou věc.

Pokud byste jako organizátor/ka závodu potřebovali rychle vytvořit online registrace pro svůj závod, můžete využít naši službu naZávody.cz, kterou neustále vylepšujeme na základě zpětné vazby a také zkušeností na našich závodech.

dotaznik-vysledky-2021.xlsx

Pořádáte závod?
Můžeme vám pomoci

Služba naZávody.cz je registrační systém přizpůsobený pro závody a sportovní akce. Správa startovních listin, automatické kategorie, statistiky, párování plateb a mnoho dalšího. Zjednodušení práce organizátorům a snadné přihlašování pro závodníky.

Více informací
Administrační prostředí
naZavody.cz s.r.o. © 2024